Robert Paulissen

 

 

Praktijkinformatie huisartsengroep  

 

Openingstijden | Afspraak maken | Spoed | Huisbezoeken | Spreekuur praktijkassistente | Spreekuur praktijkondersteuner | Online diensten | 

Uitslagen | Urine onderzoek | Herhaalrecepten | Avond- nacht- en weekenddiensten | Klachten | 

 

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend tussen 8.00 uur en 17.00 uur en is telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 10:30 en 13:30 tot 17:00

Afspraak maken

U kunt de praktijk bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur om een afspraak te maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om de urgentie te kunnen bepalen. Ook is er de mogelijkheid om online een afspraak te maken. Indien u uw afspraak niet nakomt, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde verloren tijd in rekening te brengen.

Praktijk Paulissen & De Bruyne  

 

078 6912484

Praktijk Schook en De Rooij

 

078 6917833

Praktijk De Folter

 

078 6995996

 

Spoed

Als u direct hulp nodig heeft, kunt u bellen naar het praktijknummer en toets daarna een 1.  In overleg wordt bepaald wanneer u door de huisarts gezien kan worden.

Als iedere seconde telt belt u 112.

Huisbezoeken

Wanneer het door ziekte of handicap onmogelijk is om op de praktijk te komen kan de huisarts u thuis bezoeken. De praktijkassistente beoordeelt samen met de huisarts of een bezoek wordt afgelegd. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek. Het huisbezoek voor dezelfde dag dient u voor 10.00 uur aan te vragen.

Spreekuur praktijkassistente

De praktijkassistente heeft haar eigen spreekuur. U kunt bij haar terecht voor o.a. controles bloeddruk, wondverzorging, zwachtelen, oren uitspuiten, uitstrijkjes, vaccinaties, urine onderzoek,  hartfilmpje, vaatonderzoek, wratten aanstippen en verwijderen van hechtingen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Spreekuur praktijkondersteuner

Praktijkondersteuners zijn opgeleid om huisartsen te ondersteunen in de zorg voor chronisch zieke mensen, mensen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis en kwetsbare ouderen. Zij houden spreekuur voor mensen met diabetes mellitus, hypertensie, astma en COPD en stoppen met roken.

Voor de behandeling van patiënten met lichte psychische klachten is er ook een POH GGZ ofwel praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg werkzaam bij onze praktijk  De POH GGZ is iemand met kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Uitslagen / Online diensten

Voor uitslagen kunt u tussen 14:30 en 16:30 bellen. U kunt ook ook middels een e-consult de uitslag opvragen als u dit heeft afgesproken met uw huisarts. U dient zich wel aan te melden voor onze online diensten als u hier gebruik van wil maken.

Urine onderzoek

Indien u denkt dat u een blaasontsteking heeft kunt u voor 10.00 uur wat urine inleveren. Dit moet in een schoon, goed afgesloten potje. Indien nodig kunnen wij deze verstrekken. De urine mag niet ouder zijn dan 2 uur en het liefst bewaren in de koelkast. U kunt na 14:30 uur bellen voor de uitslag.

Herhaalrecepten

Recepten mogen alleen herhaald worden als dit duidelijk tussen u en uw arts is  afgesproken. Graag het uitgeknipte etiket deponeren in de postbus van onze praktijk bij de ingang op de begane grond.

Ingeleverd voor 10.00 uur: u kunt uw medicijnen na 16.00 bij uw apotheek afhalen.

Ingeleverd na 10.00 uur: u kunt uw medicijnen de volgende dag na 16.00 uur bij uw apotheek afhalen.

 

Online herhaalmedicatie via de praktijk

Met onze online diensten kunt u herhaalmedicatie aanvragen. Informeer bij onze assistente als u hiervan gebruik wil maken.

 

Herhaal service apotheek

Als u bent aangemeld voor de herhaalservice, dan hoeft u geen etiket meer in te leveren of recept aan te vragen. In de apotheek wordt nagekeken wanneer uw eigen voorraad geneesmiddelen op is. 

Avond- nacht -en weekenddiensten

Van 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 en in de weekenden kunt u voor spoedeisende hulp terecht bij de Huisartsenpost Drechtsteden, Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht. 

Altijd van te voren bellen. Tel: 078 2020020

Klachten

Heeft u tips of opmerkingen t.a.v. de praktijkvoering, dan kunt u dit aan uw huisartsenpraktijk schriftelijk of telefonisch laten weten. U kunt bij onze praktijk schriftelijk een klacht indienen. Graag komen wij in gezamenlijk overleg tot een goede oplossing. Huisartsengroep DOK11 is aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 

 

 
Openingstijden

 

Voor alle praktijken

Maandag t/m vrijdag

08.00 tot 17.00 uur

Onze praktijk is telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 10:30 en 13:30 tot 17:00.

Buiten deze werktijden, in het weekend en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen terecht bij de:  Huisartsenpost

Afspraak maken telefonisch

 April 2020,

Momenteel kunnen er langere wachttijden aan de telefoon zijn in verband met vragen rondom het Coronavirus.

Wij zullen de komende weken alle niet spoedeisende afspraken uitstellen of we zullen afspraken vervangen door een telefonische afspraak.

Op Toolkitcorona.nl/ kunt u alle informatie over het Corona virus terugvinden.

Meer informatie over onze praktijkvoering proberen wij vandaag bekend te maken.

Als u twijfelt of u besmet bent met het virus, kom dan in geen geval naar de praktijk, maar neem telefonisch contact. Onze praktijk is telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 10:30 en 13:30 tot 17:00

Als u twijfelt of u besmet bent met het virus, kom dan in geen geval naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op met het landelijke informatienummer of de assistente.

Door het nieuwe coronavirus kunt u longontsteking krijgen. U kunt het virus krijgen als iemand dichtbij hoest, niest of u een hand geeft.

Probeer te voorkomen dat u het virus krijgt of aan anderen geeft:

  • Was uw handen vaak met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten.
  • Blijf op 2 meter afstand van mensen die hoesten en niezen.

 

Toolkitcorona.nl/ voor de laatste informatie.

kies dan voor uw regio gemeente Alblasserdam

 

Coronadossier – 31 maart 2020

We gaan met elkaar een hectische en onvoorspelbare periode door. Alle media en communicatiekanalen worden aangewend om elkaar van nieuws te voorzien, af te stemmen, van de laatste afspraken op de hoogte te zijn en om lief en leed te delen.  Samenwerken is meer dan ooit een must. Er wordt met man en macht gewerkt om ons steeds weer aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

De Verwijzer passen wij aan naar je informatiebehoefte. Wij sturen de komende tijd soms extra Verwijzers met mededelingen over corona gerelateerde onderwerpen. Daarbij verwijzen wij steeds naar: https://www.mijnasz.nl/zorgverleners/corona/
Op deze veel gestelde vragen pagina vind je de meest actuele informatie over aangepaste werkwijzen en verwijsbeleid. 
Vooral mensen in de frontlinie, heel veel sterkte nu en in de komende tijd.

Namens het team Bureau Huisartsencontacten,

Met vriendelijke groet,
Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T

Dit is een extra editie van onze nieuwsbrief ‘De Verwijzer’ in verband met het coronavirus. Actuele informatie en antwoord op veelgestelde vragen is altijd te vinden op onderstaande websites en in de Artsenwijzer-app:

Verwijzen? Gebruik het belconsult of stel het uit

Gebruik zoveel mogelijk het belconsult voor verwijzingen die telefonisch afgehandeld kunnen worden en die niet op de lange baan geschoven kunnen worden. Als een consult niet telefonisch kan en niet kan worden uitgesteld overleg dan altijd met de medisch specialist via het spoednummer (zie Artsenwijzer app of de spoedverwijzing in ZorgDomein). Is een verwijzing niet spoed en geen belconsult, dan wordt er zonder overleg met de medisch specialist GEEN afspraak ingepland.

 

Uitleg over belconsult →

Veilig appen met Siilo

De coronacrisis dwingt zorgverleners tot andere manieren van samenwerking en overleg. Siilo kan daarbij ondersteunen. Via deze app kun je veilig appen met de specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis: 80% van de ASz medisch specialisten is hierop aanwezig. Binnen Siilo bestaat er een Transmuraal platform Drechtsteden. Dit is een groep voor alle artsen (specialisten en huisartsen) in de regio, waarmee je elkaar nog makkelijker kunt vinden en contactgegevens kunt delen. Je kunt lid worden door in de app een bericht te sturen aan Team Siilo met de tekst: @TPDrecht join albert.
Let op: Siilo is niet geschikt voor spoedoverleg.

‘DagHAP’ op locatie Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht operationeel

Sinds 18 maart werkt een aantal huisartsenpraktijken in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard met gescheiden patiëntenstromen. Patiënten met luchtwegklachten die wijzen op corona worden gezien op de ‘dagHAP’, die is gevestigd op de locatie van de huisartsenpost in Dordrecht. Het doel hiervan is dat er schone, veilige omgevingen worden gecreëerd waarbij het gevaar op besmetting zo klein mogelijk wordt gehouden. 

Met ingang van maandag 30 maart wordt er een co-locatie van deze ‘dagHAP’ geopend in het ASz, locatie Zwijndrecht, op de Acute Zorg Afdeling (AZA). Hier zien huisartsen uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht patiënten uit deze plaatsen met luchtwegklachten die wijzen op corona. Uit voorzorg is het ziekenhuisdeel afgeschermd van de AZA; inmiddels is er aparte bewegwijzering en instructie geregeld voor patiënten.
In Sliedrecht is ook een co-locatie operationeel, voor patiënten uit Sliedrecht/Molenwaard. Deze is gevestigd in de sporthal van De Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht

Systeemeisen voor veilig gebruik van Zorgverlenersportaal en ZorgDomein, reminder

Aangescherpte beveiliging stelt eisen aan het besturingssysteem en de internetbrowsers waarmee het Zorgverlenersportaal én het ZorgDomein worden gebruikt. Om de veiligheid en toegankelijkheid van beide systemen te garanderen is het belangrijk dat de systemen op de laptops, computers, tablets of smartphones die gebruikt worden in jouw praktijk, zijn uitgerust met actuele software. Heb je al gecontroleerd of je systemen voldoen? Zo niet, check dan hier de systeemeisen en actualiseer je software. Want alleen dan blijft ZorgDomein en het Zorgverlenersportaal toegankelijk. 

Voor anale klachten kunnen patiënten online terecht 

Ondanks de coronacrisis zullen er nog steeds mensen zijn met klachten, zoals anale klachten. De website www.analeklachten.online voor patiënten is een initiatief van proctologen in Nederland. Chirurgen van het ASz werken met hen samen in wetenschappelijk onderzoek. Patiënten met anale klachten kunnen momenteel niet (altijd) naar hun huisarts of specialist vanwege de beperkte spreekuren en poli’s. Met dit initiatief kunnen mensen met klachten gebruik maken van de zelfdiagnose tool die via de website beschikbaar komt. Ook kunnen zij informatie vinden over wat ze bijvoorbeeld zelf al kunnen doen. Daarnaast is er een telefoonnummer 0900 – 0260 dat patiënten zelf kunnen bellen bij acute klachten. 

Meer informatie voor Verwijzers


Huisarts Robert Paulissen (Alblasserdam) heeft een informatieve website gemaakt:

 Actuele informatie vanuit het ASz over het coronavirus:

Raadpleeg voor actuele informatie altijd bovenstaande websites, omdat de informatie die wij via ‘De Verwijzer’ delen na enige tijd mogelijk verouderd kan zijn.

Artsenwijzer app


Heeft u onze Artsenwijzer-app al?
Voor informatie over de app of advies over je profielpagina en je actuele gegevens kun je contact opnemen met Mariska Huisman via huisartsen@asz.nl of 078-6542530.

Download de app gratis:
Google Play store →
Apple App store →

Agenda & aanmelden


Alle bijeenkomsten, zoals KKO’s en Albert Events zijn in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in ieder geval tot en met 1 juni a.s geannuleerd. 
De KKO’s in de eerste weken van juni, gaan vooralsnog door. Mocht dit veranderen dan wijzigen we dat op onze website.

Het Albert Event dat gepland stond op 18 juni is wél geannuleerd. Dat betekent dat de eerstvolgende Albert Events pas na de zomer, in september, plaatsvinden. Hierdoor wordt het programma ook aangepast. Je kunt jezelf ter zijner tijd opnieuw inschrijven voor deze Albert Events. 

Bekijk de agenda

Personalia

In dienst: Lukas Ricker, chef de clinique oogarts (per 1 maart)

Dit is een extra editie van onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Bureau Huisartsencontacten spant zich maximaal in voor zorgvuldige berichtgeving in Verwijzer. Vind je in deze Verwijzer desondanks onduidelijke of onjuiste informatie, meld het ons.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kun je mailen naar huisartsen@asz.nl.

 

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Toolkitcorona stelt de informatie op deze app/website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. De redactionele inhoud is onafhankelijk van financiering van de app/website. Ook wordt er geen reclame gevoerd op de app/ website. 

Ondanks deze zorgvuldigheid kan er echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft.
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. 

Toolkitcorona  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Copyright
Toolkitcorona.nl

Linken naar www.toolkitcorona.nl  is toegestaan

Asz Coronadossier – 21 maart 2020

Dit is een extra editie van onze nieuwsbrief ‘De Verwijzer’ in verband met het coronavirus. Actuele informatie en antwoord op veelgestelde vragen is altijd te vinden op onze websites:

Als de wijzigingen op deze websites er aanleiding toe geven, attenderen wij u hierop via deze nieuwsbrief. Raadpleeg altijd bovenstaande websites, omdat de informatie die wij via ‘De Verwijzer’ delen na enige tijd mogelijk verouderd kan zijn.

Kan ik nog patiënten verwijzen voor röntgenonderzoek?

Inlopen voor een röntgenfoto zetten we tijdelijk stop. We verzoeken de patiënt te bellen op (078) 654 71 90 als de huisarts een röntgenonderzoek aanvraagt. We plannen dan een afspraak in. Verwijs patiënten met luchtwegklachten niet zonder overleg met de radiologie! 

 

Heeft u COVID-19 gerelateerde vragen?

Huisartsen stellen ons via verschillende media vragen. Deze vragen kunnen het best geadresseerd worden via de (HCH) Huisarts Coördinator van iedere Hagro en worden dan met relevante samenwerkingspartners besproken. Via de ‘Corona Updates’ van het Crisisteam RHD-ZGWA is gecommuniceerd wie de HCH voor de betreffende Hagro is. 

 

Meer informatie voor Verwijzers

Huisarts Robert Paulissen (Alblasserdam) heeft een informatieve website gemaakt:

 Actuele informatie vanuit het ASz over het coronavirus:

U kunt ook bellen met relatiebeheerder, Steven Haverkamp via 078- 6542004 of mail huisartsen@asz.nl

Via vele kanalen krijgen wij als zorgverleners informatie omtrent het Corona-virus. Op deze website heb ik een overzicht samengesteld van de belangrijke informatiewebsites op dit moment. Terug te vinden zijn onder andere links naar nieuwsberichten, regionaal (Drechtsteden) en landelijk, praktijkprotocollen en patiëntenvoorlichting.
Hopelijk kan een goed overzicht van de actuele informatie bijdragen aan de hulp aan patiënten.

Suggesties en aanvullingen zijn welkom.

Robert Paulissen, huisarts
Huisartsengroep DOK 11 Alblasserdam

toolkitcorona@onlineverbonden.nl