Praktijkinformatie huisartsengroep  

 

Openingstijden | Afspraak maken | Spoed | Huisbezoeken | Spreekuur praktijkassistente | Spreekuur praktijkondersteuner | Online diensten | 

Uitslagen | Urine onderzoek | Herhaalrecepten | Avond- nacht- en weekenddiensten | Klachten | 

 

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend tussen 8.00 uur en 17.00 uur en is telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 10:30 en 13:30 tot 17:00

Afspraak maken

U kunt de praktijk bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur om een afspraak te maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om de urgentie te kunnen bepalen. Ook is er de mogelijkheid om online een afspraak te maken. Indien u uw afspraak niet nakomt, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde verloren tijd in rekening te brengen.

Praktijk Paulissen & De Bruyne  

 

078 6912484

Praktijk Schook en De Rooij

 

078 6917833

Praktijk De Folter

 

078 6995996

 

Spoed

Als u direct hulp nodig heeft, kunt u bellen naar het praktijknummer en toets daarna een 1.  In overleg wordt bepaald wanneer u door de huisarts gezien kan worden.

Als iedere seconde telt belt u 112.

Huisbezoeken

Wanneer het door ziekte of handicap onmogelijk is om op de praktijk te komen kan de huisarts u thuis bezoeken. De praktijkassistente beoordeelt samen met de huisarts of een bezoek wordt afgelegd. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek. Het huisbezoek voor dezelfde dag dient u voor 10.00 uur aan te vragen.

Spreekuur praktijkassistente

De praktijkassistente heeft haar eigen spreekuur. U kunt bij haar terecht voor o.a. controles bloeddruk, wondverzorging, zwachtelen, oren uitspuiten, uitstrijkjes, vaccinaties, urine onderzoek,  hartfilmpje, vaatonderzoek, wratten aanstippen en verwijderen van hechtingen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Spreekuur praktijkondersteuner

Praktijkondersteuners zijn opgeleid om huisartsen te ondersteunen in de zorg voor chronisch zieke mensen, mensen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis en kwetsbare ouderen. Zij houden spreekuur voor mensen met diabetes mellitus, hypertensie, astma en COPD en stoppen met roken.

Voor de behandeling van patiënten met lichte psychische klachten is er ook een POH GGZ ofwel praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg werkzaam bij onze praktijk  De POH GGZ is iemand met kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Uitslagen / Online diensten

Voor uitslagen kunt u tussen 14:30 en 16:30 bellen. U kunt ook ook middels een e-consult de uitslag opvragen als u dit heeft afgesproken met uw huisarts. U dient zich wel aan te melden voor onze online diensten als u hier gebruik van wil maken.

Urine onderzoek

Indien u denkt dat u een blaasontsteking heeft kunt u voor 10.00 uur wat urine inleveren. Dit moet in een schoon, goed afgesloten potje. Indien nodig kunnen wij deze verstrekken. De urine mag niet ouder zijn dan 2 uur en het liefst bewaren in de koelkast. U kunt na 14:30 uur bellen voor de uitslag.

Herhaalrecepten

Recepten mogen alleen herhaald worden als dit duidelijk tussen u en uw arts is  afgesproken. Graag het uitgeknipte etiket deponeren in de postbus van onze praktijk bij de ingang op de begane grond.

Ingeleverd voor 10.00 uur: u kunt uw medicijnen na 16.00 bij uw apotheek afhalen.

Ingeleverd na 10.00 uur: u kunt uw medicijnen de volgende dag na 16.00 uur bij uw apotheek afhalen.

 

Online herhaalmedicatie via de praktijk

Met onze online diensten kunt u herhaalmedicatie aanvragen. Informeer bij onze assistente als u hiervan gebruik wil maken.

 

Herhaal service apotheek

Als u bent aangemeld voor de herhaalservice, dan hoeft u geen etiket meer in te leveren of recept aan te vragen. In de apotheek wordt nagekeken wanneer uw eigen voorraad geneesmiddelen op is. 

Avond- nacht -en weekenddiensten

Van 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 en in de weekenden kunt u voor spoedeisende hulp terecht bij de Huisartsenpost Drechtsteden, Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht. 

Altijd van te voren bellen. Tel: 078 2020020

Klachten

Heeft u tips of opmerkingen t.a.v. de praktijkvoering, dan kunt u dit aan uw huisartsenpraktijk schriftelijk of telefonisch laten weten. U kunt bij onze praktijk schriftelijk een klacht indienen. Graag komen wij in gezamenlijk overleg tot een goede oplossing. Huisartsengroep DOK11 is aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).