Persbericht

PERSBERICHT HUISARTSENPRAKTIJK IN DE REGIO DRECHTSTEDEN EN WEST ALBLASSERWAARD , 31 MAART 2020

REGIONALE AANPAK HUISARTSEN INZAKE GESCHEIDEN PATIËNTENSTROMEN UITGEBREID MET
EXTRA APARTE LOCATIES IN ZWIJNDRECHT EN SLIEDRECHT

Vanuit een regionale aanpak werken de huisartsenpraktijken in de regio Drechtsteden en WestAlblasserwaard sinds 18 maart met gescheiden patiëntenstromen. Patiënten met luchtwegklachten die wijzen op corona worden niet gezien binnen de eigen huisartsenpraktijk, maar op een aparte locatie. In Dordrecht is deze aparte locatie gevestigd op de huisartsenpost. Door de
patiëntenstromen te scheiden, wordt het risico op besmetting voor patiënten zonder coronaverdenking zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast zorgt deze werkwijze voor een besparing op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes.
Sinds donderdag 26 maart beschikt ook Sliedrecht over zo’n aparte locatie. Deze is gevestigd in de
sporthal van De Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht. Hier zien huisartsen uit Sliedrecht patiënten uit
dit gebied met luchtwegklachten die wijzen op corona.
Daarnaast is er met ingang van maandag 30 maart ook een aparte locatie geopend in het Albert
Schweitzer Ziekenhuis, locatie Zwijndrecht, op de voormalige spoedeisende hulp. Hier worden
patiënten uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht met luchtwegklachten die wijzen op corona
gezien. De route staat door middel van borden aangegeven met de tekst ‘Co-locatie Huisartsenpost
Zwijndrecht’.
Voor iedereen die de zorg van de huisarts nodig heeft geldt: eerst bellen. Als u klachten heeft die op
corona wijzen (koorts, neusverkouden, hoest of keelpijn), en uw klachten verergeren, neemt u dan
telefonisch contact op met uw eigen huisartspraktijk. Als de huisarts of de assistente het nodig vindt
u te zien, kunt u voor een consult worden doorverwezen naar één van de aparte locaties. Waar dat
is, hoort u aan de telefoon. Daarnaast is de huisarts ook beschikbaar voor mensen met andere
klachten dan corona-symtomen. Ook hiervoor geldt: eerst bellen naar de huisartsenpraktijk. ’s
Avonds, ’s nachts en in het weekend belt u – als het spoed heeft – met de huisartsenpost.

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.