zgwa

Beste lezer,

In deze Corona Update / dit ZGWA Weekbericht graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Aanvulling bericht ‘Testen van niet heel zieke patiënten in kader van beschermen thuiszorg en kwetsbare ouderen’
 • Enquête ondersteuningsbehoefte huisartsen – Nivel en ZGWA trekken gezamenlijk op
 • Tips voor spreekuurondersteuning tijdens en na Corona
 • Vanaf maandag beeldbellen via cBoards beschikbaar
 • Diversen
  • Film voor en door Zwijndrechtenaren
  • Column huisartsenpost Dordt Centraal
  • Vernieuwd functieprofiel POH GGZ & huididge standaarden en de richtlijn van de NVvP


AANVULLING BERICHT ‘TESTEN VAN NIET HEEL ZIEKE PATIËNTEN IN KADER VAN BESCHERMEN THUISZORG EN KWETSBARE OUDEREN’

Ter aanvulling op het bericht ‘Testen van niet heel zieke patiënten in kader van beschermen thuiszorg en kwetsbare ouderen’ dat vrijdag 24 april in het weekbericht stond:
Een test op een patiënt met klachten kan worden gedaan op verzoek van de thuiszorg of naar het eigen inzicht van de huisarts. Als je als huisarts hiervoor in de gelegenheid bent, dan is het verzoek deze test zelf uit te voeren. Ben je niet in de gelegenheid, of gaat het om grote aantallen patiënten, dan kan de GGD hiervoor gebeld worden. Bij voorkeur belt de huisarts zelf; eventueel kan de assistente bellen. De GGD zal vervolgens de test(s) uitvoeren.

ENQUÊTE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE HUISARTSEN – NIVEL EN ZGWA TREKKEN GEZAMENLIJK OP

Nivel en ZGWA maken een specifieke rapportage van de ondersteuningsbehoefte van huisartsen in onze regio. Nivel is afgelopen week een onderzoek gestart naar de actuele en uitgestelde gevolgen van COVID-19 voor huisarts en huisartsenzorg. Ca. 4.900 huisartsenpraktijken zijn hiervoor aangeschreven in Nederland. Dringende oproep aan praktijkhouders om de enquête uiterlijk 4 mei a.s in te vullen. Lees meer

VANAF MAANDAG BEELDBELLEN VIA CBOARDS BESCHIKBAAR

Vanaf maandag 4 mei is beeldbellen via cBoards beschikbaar, inclusief apps oor zowel Apple als android. Lees hier de eerdere berichtgeving over dit onderwerp. Geregistreerde gebruikers worden hierover maandag per mail geïnformeerd door cBoards. Deze mail bevat ook instructies over hoe hiervan gebruik te maken en een planning voor webinars voor POH/huisartsen. Deze webinars laten zien wat mogelijk is met cBoards beeldbellen en hoe het werkt. Ze vinden vanaf volgende week plaats en duren maximaal een uur. Klik hier voor de brochure en de link naar de handleidingen

TIPS VOOR SPREEKUURONDERSTEUNING TIJDENS EN NA CORONA

DIVERSEN

 • Om de inwoners van Zwijndrecht in Corona-tijd een hart onder de riem te steken, heeft raadslid Karim de Kool het initiatief genomen een filmpje voor en door Zwijndrechtenaren te maken. Ook diverse hulpdiensten komen aan bod, waaronder een dokter op onze co-locatie in Zwijndrecht (op ongeveer 3.00). 
   
 • Column van locatiemanager Annette Vos in de Dordt Centraal van 29 april, getiteld: ‘En dan nu… afschalen!’
   
 • Op het ZGWA intranet (onder Documenten – Zorg – POH GGZ) is het vernieuwde functieprofiel POH GGZ geplaatst, alsmede de huidige standaarden en de richtlijnen van de NVvP.

21 april

Beste lezer, 

AANVRAGEN ZUURSTOF-THERAPIE  THUIS EN BEGEIDING VIA LONGVERPLEEGKUNDIGEN

Angelique Boers, medisch manager

In samenwerking met de longartsen en longverpleegkundigen van ASZ en thuiszorgorganisaties zullen de longverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties ondersteunen in het aanvragen én begeleiden van zuurstof-therapie thuis.

Zuurstoftherapie aanvraag procedure  vanaf 20 april
–> overleg over indicatie met Covid-consulent ASZ via de Covid telefoon: 078-6541701. 

 1. Telefonisch aanmelden via de longverpleegkundigen van het ASZ of thuiszorginstellingen Aafje, Rivas Zorggroep en Internos kan 7 dagen per week tussen 9.00 – 20.30 uur (zie schema voor bereikbaarheid). Aanmelden via de mail kan dag en nacht.
  –> De huisarts (of triagist/assistent) geeft het volgende door: Naam, adres, woonplaats; geboortedatum; BSN; telefoonnummer patiënt + contactpersoon; indicatie; aantal liter/minuut; urgentie; bereikbaarheid huisarts (telefonisch of via mail) 
 2. Rechtstreeks bij de firma Westfalen( zie hieronder) via digitale formulier tussen 20.30 – 9.00 uur; eerst bellen: 0570-858450, er wordt doorverbonden met de dienstdoende medewerker via de Zorgcentrale. Dit alleen doen als het echt urgent is en niet kan wachten tot de volgende ochtend. De aanvraag verloopt verder digitaal via dit aanvraagformulier:
   https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/therapie-aanvragen

Conform het nieuwe testbeleid van de GGD moet deze patiënt getest te worden op COVID-19 , zie ook Testbeleid patiënten en de werkwijze . In de visite-auto zijn E-swabs aanwezig.

Begeleiding door longverpleegkundigen
De longverpleegkundigen vragen via Westfalen zuurstof aan, onder verantwoordelijkheid van 2e lijn (via uitvoeringsverzoek zijn zij gemachtigd dit aan te vragen). Westfalen levert de volgende dag, of indien spoed < 4 uur. De longverpleegkundige informeert en begeleidt de patiënt/familie en houdt middels (beeld) bellen contact. Indien nodig kan een huisbezoek gedaan worden door het COVID team van de thuiszorg.

NB: In de palliatieve fase werkt zuurstoftherapie, net als sondevoeding, onnodig levensverlengend waardoor het in deze fase geen plaats heeft. Als er wordt overgegaan op comfortbeleid/palliatieve sedatie kun je de hoeveelheid O2 afbouwen op geleide van de kliniek (dus niet meer o.b.v. de saturatie). Hierover kan ook overlegd worden met de ‘Covid telefoon’. 

WEGNEMEN BARRIÈRES TESTEN ZORGMEDEWERKERS

De Minister van VWS laat weten dat er voor zorgmedewerkers als zij 24 uur klachten hebben gehad, alle ruimte en capaciteit is om te worden getest. Lees hier de brief van de GGD van 20 april hieromtrent.

Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

17 April

17 april 2020

Beste lezer,

Vanaf heden kunt u weer elke vrijdag een ‘gewoon’ ZGWA Weekbericht tegemoet zien. Eventuele tussentijdse berichtgeving in het kader van Corona worden zoals gebruikelijk via Corona Updates met u gedeeld. Vandaag: een combi!

WERKWIJZE INZAGE PATIËNTGEGEVENS VIA LSP OP DE HAP

 • Zoals eerder bericht is het tijdens de coronacrisis juridisch mogelijk gemaakt om via het LSP gegevens van patiënten in te zien die hiervoor eerder nog geen toestemming hebben gegevens.
 • Wel is het hierbij noodzakelijk om mondeling om deze toestemming te vragen aan patiënten die contact hebben met de HAP.
 •  De vraag om toestemming wordt op de HAP door de triagist per 16 april altijd gesteld aan patiënten. Het is daarbij mogelijk, ook nu, dat een patiënt geen toestemming geeft voor inzage het dossier via het LSP. 
 • De triagist maakt een registratie van de toestemmingsvraag en het antwoord van de patiënt. Deze registratie is in de S-regel terug te vinden.
 • Wanneer u op de HAP patiëntengegevens via het LSP wilt inzien dient u deze registratie te raadplegen. Alleen indien de patiënt toestemming heeft gegeven mag u het dossier via het LSP inzien.
   

REMINDER: TIPS VOOR SPREEKUREN IN CORONATIJD

Vanuit de ZGWA dragen we er graag aan bij de zorg voor niet-covid patiënten in deze omstandigheden zo veel mogelijk doorgang kan vinden. In het vervolg van dit bericht informeren we u over verschillende opties. Deze tips zijn bruikbaar voor huisarts, praktijk ondersteuner, assistente, POH GGZ, podotherapeut, pedicure, diëtist. Lees meer

 

16 April

 

Beste lezer, 

PROCEDURE BLOEDAFNAME BIJ PATIËNTEN OP DE DAGHAP

Voor patiënten die door de huisarts doorverwezen worden naar de DagHAP in Dordrecht waarbij ook bloed afgenomen moet worden is de procedure vanaf heden als volgt: 

 • De huisarts die de patiënt doorverwijst zorgt voor de juiste bloedaanvraag.
 • Wanneer de patiënt op de DagHAP is belt de behandelend huisarts van de DagHAP aldaar het Result laboratorium: 078-6541019.
 • Er komt dan iemand van het Result laboratorium naar de DagHAP toe. Deze meldt zich aan de balie van de DagHAP, waarna deze bij de patiënt op de DagHAP bloed zal prikken. 

RTV DORDRECHT: DORDTSE HUISARTSEN MAKEN ZICH ZORGEN OVER DALING PATIËNTEN SINDS CORONAVIRUS: ‘KOM WÉL LANGS’

Bekijk hier het item van RTV Dordrecht met Henk Stout (en Peter van der Meer), naar aanleiding van het persbericht van gisteren

CORONA BOARD: VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING EN COÖRDINATIE VAN ZORG RONDOM PATIËNTEN MET COVID

Het COVID-19 / Corona board is speciaal door cBoards ontwikkeld voor een goede samenwerking en coördinatie van zorg rondom patiënten bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld, of waarbij uitgegaan kan worden dat zij besmet zijn. Vanaf dat moment, tot en met een reguliere monitoring of meer intensieve revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis, is het board inzetbaar. Het board zorgt ervoor dat alle betrokkenen continu goed op de hoogte zijn van de status van de patiënt en dat de behandeling en het te volgen beleid gemakkelijk onderling afgestemd kan worden. Het Corona board kan vanaf vandaag door al onze huisartsen en POH’s in gebruik worden genomen. Lees meer

ZGWA, 9 april

Beste lezer,


OVERLEG EN VERWIJZEN NAAR HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Angelique Boers, medisch manager


Onderstaand schema is op verzoek van het AZS geplaatst en geeft de mogelijkheden van overleg en verwijzen binnen het ASZ weer. Het is gebaseerd op de leidraad van de FMS: https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/20200327leidraad-triage-thuisbehandeling-versus-verwijzen-oudere-patient-met-verdenking-covid-19-def-versie-1-2-27032020.pdf

BIJ CRISIS IN DE THUISSITUATIE KAN VOORLOPIG GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VAN DE ‘NOOD ROTONDE’

Peter Top, medisch bestuurder

Covid-19 +

 • 0900 8440 advies zorglijn Rivas 24/7 bereikbaar voor Covid-19 + patienten.
 • Triage via de triagewijzer, patienten worden vooralsnog gezien als hoog complex.
 • Beschikbare locaties: Rivas, Parkhuis en Merwelanden.

Non-Covid-19/ ELV/WLZ

 • Op werkdagen van 08.00- 20.30 zorgwinkel Crabbehoff (nwe naam is Crabbehoven)  652880
 • ANW uren de verwijslijn van Aafje 0888231231

–> Beschikbare locatie: alle bekende VVT instelling, indien ruimte beschikbaar.
–> Tip: Kijk niet op de website voor de beschikbare plaatsen, omdat dit niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid.

Lees meer


ZUURSTOFTHERAPIE  THUIS EN ‘COVID TELEFOON’ LONGARTSEN

Angelique Boers, medisch manager

Naar aanleiding van signalen dat er afgelopen weekend langdurige visites waren waarbij er getracht is zuurstof therapie thuis te organiseren het volgende beleid.
 
Zuurstof therapie is meestal een tweedelijns behandeling.Mocht er  bij een patiënt overwogen worden om zuurstof behandeling thuis te geven ivm verdenking/aangetoonde COVID-19 dan kan er overlegd worden met de Covid-consulent van het ASZ. Telefoon-nummer: 078-6541701 (‘Covid telefoon’). Deze telefoon wordt aangenomen door de longartsen en soms ook door de internisten, zie ook het stroomschema in het artikel hierover.
 
Indien er besloten wordt dat zuurstoftherapie een meerwaarde heeft dat kan de huisarts dit binnen 24 uur aanvragen met ondersteuning van een triagist (ANW) of doktersassistente (dagpraktijk). Er hoeft dus niet thuis bij de patiënt te worden gewacht op de aanvraag.
 
In de palliatieve fase werkt zuurstoftherapie, net als sondevoeding, onnodig levensverlengend waardoor het in deze fase geen plaats heeft. Als er wordt overgegaan op comfortbeleid/palliatieve sedatie kun je de hoeveelheid O2 afbouwen op geleide van de kliniek (dus niet meer o.b.v. de saturatie). Hierover kan ook overlegd worden met de “Covid telefoon”.
 
Overweeg conform het nieuwe testbeleid van de GGD of deze patiënt getest dient te worden op COVID-19 , zie ook het document’Testbeleid patiënten en de werkwijze. In de visite-auto zijn E-swabs aanwezig.
 
Zuurstoftherapie aanvraag procedure:  

 • overleg over indicatie met Covid-consulent ASZ via de Covid telefoon 078-6541701.
 • aanvraag indienen bij firma Westfalen( zie hieronder) via digitale formulier, buiten kantoortijden eerst bellen!

–>  Er is met de firma Westphalen overeengekomen dat er zowel overdag als tijdens de ANW-uren binnen 24 uur geleverd kan worden. Het gaat dan om levering van een zuurstof-concentrator. 


VERZOEK AAN REGIE-ARTSEN: CONSULTARTS INZETTEN ALS EXTRA REGIE-ARTS

Aangezien de afgelopen weken de drukte aan de telefoon groter was dan normaal (en de drukte voor de consulten beduidend lager heeft gelegen dan normaal) is het advies aan de regie-artsen om in die situatie een consult-arts op de hoofdlocatie in te zetten als extra regie-arts. Dit helpt de triagistes in de snelheid van afronden van hun calls.
 

EVALUATIE MEETWAARDEN DOOR TRIAGIST LATEN VERRICHTEN

De pilot om de meetwaarden te laten verrichten door een triagist is overwegend goed geëvalueerd. Het verloopt snel en efficiënt. Genoemd knelpunt door een paar huisartsen is het niet blind willen varen op andermans meetwaarden. Feedback van de SEH is dat het een paar keer is voorgekomen dat na aankomst op de SEH alle waarden normaal bleken daar waar er op de HAP een lage saturatie/hoge ademfrequentie gemeten werd. De triagistes is gevraagd de saturatie en ademfrequentie pas na 1 minuut af te lezen van de meter omdat dit de meest betrouwbare meetwaarden genereert. Het advies is verder om bij twijfel afwijkende waarden zelf over te meten.
 

AFNAME-TECHNIEK NASOFARYNGEALE SWAB

Om zo min mogelijk vals negatieve testuitslagen te krijgen hierbij nog een korte instructiefilm over de afname techniek van de nasofaryngeale swab. De keeluitstijk dient voorafgaand met dezelfde wattenstok afgenomen te worden. Het gaat daarbij om een uitstrijk van de achterste farynxwand, zie hiervoor de afbeelding in het kweeksetje. https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE

 

PER 15 APRIL EEN VERSOEPELING VAN HET UITWISSELEN VAN PATIËNTENGEGEVENS AAN DE HAP EN SEH

Tijdens de coronacrisis is het juridisch mogelijk gemaakt om MET mondelinge toestemming van de patient gegevens in te zien. En dit vast leggen in het medisch dossier. Er zijn 2 opties waar je gebruik van kunt maken.

 1. Toestemming voor het uitwisselen van gegevens tijdens de Coronacrisis, waarbij de toestemming vervalt op de datum dat de crisis ten einde is.
 2. Toestemming voor het uitwisselen van gegevens ook na de crisis.

Ook praktijken die nog niet zijn aangesloten op LSP kunnen gebruik maken van de opt-in mogelijkheid tijdens de crisis. Zie www.inzageopdehap.nl. Een mooie gelegenheid om praktijken, die al op LSP zitten het aantal opt-in te vergroten en voor de praktijken die nog niet zijn aangesloten op het LSP na te denken om zich toch te gaan aansluiten.Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

TESTBELEID PATIËNTEN EN DE WERKWIJZE
 

Angelique Boers, medisch manager

Het testbeleid van de GGD is recent aangepast en uitgebreid. Op 3 april stond er in de nieuwsbrief dat de huisarts op eigen indicatie (zonder tussenkomst van de GGD e/o microbioloog) eigen patiënten kan testen via het RLM. Dit vraagt, gezien de hoeveelheid vragen, een nadere uitwerking.

Wie testen?

In kader van organisatie van de zorg rondom een patiënt (PBM zorgmedewerkers, mantelzorg, huisgenoten nodig?)

 • Patiënten met grote zorgbehoefte (bv. door inzet thuis- of huisartsenzorg)
 • Patiënten die (gaan) verblijven in een zorginstelling; woongroep/hospice/zorghotel

In kader van bepalen van de juiste behandeling bij patiënten, met name bij die mensen met risicofactoren die luchtwegklachten en koorts hebben. Of bij patiënten met gecompliceerde luchtweginfectie niet reagerend op antibiotica. Laagdrempelig overleg met de longarts hierover is altijd mogelijk.

Voor de hele tekst en uitleg zie:

 

Aanvraagprocedure:

 • Op de dagHAP kunnen mensen worden aangemeld voor afname van een kweek of direct uit het spreekuur op de dagHAP worden getest.
 • Aanmelden voor kweekafname gaat via het algemene nummer van de dagHAP, tel. 078-2020027.
 • De afspraken voor test-afnames worden gemaakt tussen 11-12 uur en 15-16 uur.
 • De eigen huisarts verstuurt zelf de aanvraag via Zorgdomein naar het RLM.
 • In Zorgdomein kun je COVID-19 aanvragen door dit te vermelden in de beschikbare vrije ruimte.(COVID-19 staat niet in de lijst met verwekkers.)
 • Voor die patiënten die vanuit de HAP worden getest zijn er papieren aanvraag formulieren.
 • Kweeksetjes, voor patiënten die in de thuissituatie door de eigen huisarts getest worden, kunnen op de dagHAP worden opgehaald.
 • Dit kan alleen per setje worden meegegeven omdat het RLM slechts een zeer beperkte hoeveelheid e-Swabs op voorraad heeft tengevolge van landelijke schaarste. Mocht hier verandering in komen dan kan uiteraard gezorgd worden voor beschikbaarheid op de dagpraktijken( test-indicatie komt daar waarschijnlijk het meeste voor gezien de reikwijdte van het testbeleid).
 • Voor kweken die thuis afgenomen zijn dient een begeleider van de patiënt deze bij het RLM in de daarvoor bestemde brievenbus af te geven. Er is bewegwijzering naar deze brievenbus die zich aan de achterzijde van het ASZ bevindt.
 • Vooralsnog zijn het zorgverzekeraarskosten en kan het van het eigen risico afgaan. De kosten bedragen ca. 120 euro.

Uitslag:

In 90% van de situaties zal de uitslag binnen 24 uur bekend zijn en naar de aanvragend huisarts gestuurd worden.

Afname-techniek:

 • In verband met de schaarste is het van belang per patiënt maar 1 wattenstok te gebruiken voor oropharynx en nasopharynx samen!!

 Contact: 

VAN DE DAGHAP

Naar aanleiding van geconstateerde onduidelijkheden volgen hieronder nog enkele opmerkingen t.a.v. de werkwijze op de DagHAP:

 • Werkwijze insturen (klik hier voor het document):
  • De huisarts belt zelf de patiënt en vraagt klachten uit. Zo mogelijk video bellen. Mocht beoordeling nodig geacht worden dan belt de huisarts zelf de DAGHAP voor beoordeling op het COVID Spreekuur.
  • De huisarts geeft SOEP (huidige klachten, hoe lang al ziek, temperatuur), VG, MED en hulpvraag door).
 • Declaratie consult: consulten worden op de normale wijze gedeclareerd. Er wordt  niets in rekening gebracht i.v.m. dagtarief en huisartsen kunnen zelf de kosten alsnog declareren. (Artsen vullen nu vaak niet declareren in en dan komt het afgesloten consult bij de ANW uren terecht en niet bij het overzicht van de DagHAP.)
   

DIVERSEN

 •  De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Coaches voor medici is een netwerk van coaches speciaal voor medische professionals. Ieder van ons heeft veelzijdige ervaring in de medische wereld en/of is zelf ook arts. Wij bieden kosteloos een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Lees meer
 • Op corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

 

ZGWA 7 april,

Beste lezer,


STERILISATIE MONDMASKERS

Met ingang van woensdag 8 april worden gebruikte mondmaskers gesteriliseerd. Hierdoor hergebruiken we de aanwezige voorraad en maken we optimaal gebruik van aanwezige PBM voor de gehele regio. Lees hier de werkwijze.


BEELDBELLEN VIA CBOARDS UITGESTELD

In de Corona Update van 3 april stond het bericht dat waarschijnlijk vanaf vandaag beelbellen via cBoards beschikbaar zou zijn. Helaas heeft dit vertraging opgelopen; de verwachting is nu dat het vanaf vrijdag 10 april operationeel is.
 

PROVOET CORONAVIRUS-UPDATE: ‘DOORVERWIJZING HUISARTS NIET IN ALLE GEVALLEN NOODZAKELIJK’

Niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag door de medisch pedicure zélf geïndiceerd worden, daar waar dat voor de coronacrisis ook al het geval was. Er is hiervoor géén (schriftelijke) doorverwijzing van de huisarts meer nodig. Lees meer
 

OOK VOOR MEDEWERKERS HUISARTSENPOST: BEZORGPUNT ALBERT HEIJN BIJ ASZ

Albert Heijn heeft in samenwerking met het ASZ een AH-bezorgpunt op locatie Dordwijk geopend, waar ziekenhuismedewerkers boodschappen kunnen laten bezorgen op het werk. Ook medewerkers van de huisartsenpost mogen hier gebruik van maken. Het bezorgpunt is NIET de AH to go, maar het zit iets verderop rechts naast Livit. Betalen kan alleen per pin bij het afhalen. De openingstijden van de AH bij het ASz zijn doordeweeks van 7:30-19:00 uur en in het weekend 10:00-14:00 uur. Lees meer

ZGWA 3 april 2020


Beste lezer,


GEWIJZIGD TESTBELEID GGD

De GGD gaat zorgmedewerkers MET milde klachten testen in een zogenaamde drive-through test-straat. Let wel: indien de klachten heftig zijn wordt gevraagd een dag te wachten. Zie bijlage met aanvraagformulier.
De huisarts kan op eigen indicatie, dus zonder tussenkomst van de GGD e/o microbioloog, eigen patienten gaan testen via het RLM. In zorgdomein kun je Covid-19 aanvinken. Let wel: vooralsnog zijn het zorgverzekeraarskosten en kan het van het eigen risico afgaan. De kosten bedragen ca. 120 euro. 

Wat betreft de zelftesten is via de mailing van de ROAZ de volgende tekst gepubliceerd:
Iedereen is het er over eens dat de Corona test geen zelftest is zoals Star-SHL het nu in de markt zet. GGD gaat dit met Star-SHL bespreken. Willen jullie dit alvast doorgeven aan jullie achterban met oog op risico vals negatieven door zelftest. 
 

M.I.V. 7 APRIL BEELDBELLEN VIA CBOARDS (KOSTELOOS) 

 • Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan het mogelijk maken van beeldbellen via cBoards. Hier wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd en volgens planning is dit naar alle waarschijnlijkheid vanaf dinsdag 7 april beschikbaar.
 • De mogelijkheid tot beeldbellen wordt geboden in combinatie met verschillende apps waarmee het, ook voor de patiënt, eenvoudig en veilig mogelijk is om hier gebruik van te maken.
 • Via deze functionaliteiten kan eenvoudig een e-consult opgezet worden voor alle patiënten van de praktijk. Praktische mogelijkheden met beeldbellen zullen bijvoorbeeld zijn het doen van inhalatiecontroles, het meekijken naar de spuitplekken bij insuline afhankelijke patiënten en controle van het bloedglucose meten. Beeldbelconsulten kunnen net zoals gewone consulten worden gedeclareerd.
 • Het beeldbellen zal ook na de corona crisis gratis onderdeel zijn van het cBoards platform en is dus ook een oplossing voor de lange termijn. Zodra deze functionaliteit beschikbaar is informeren wij u nader over de exacte mogelijkheden en de wijze van gebruik.
   

TIPS VOOR SPREEKUREN IN CORONATIJD

Als gevolg van de coronacrisis is de omvang van de zorg voor patiënten, wanneer dit niet coronagerelateerd is, teruggelopen. We merken dat patiënten minder snel naar de praktijk komen. Daarnaast ontstaan mogelijk achterstanden in het zien van de chronische patiënten en kan er minder zorg worden gedeclareerd. Vanuit de ZGWA dragen we er graag aan bij de zorg voor niet-covid patiënten in deze omstandigheden zo veel mogelijk doorgang kan vinden. In het vervolg van dit bericht informeren we u over verschillende opties. Deze tips zijn bruikbaar voor huisarts, praktijk ondersteuner, assistente, POH GGZ, podotherapeut, pedicure, diëtist. Lees meer
 

VIDEOTRIAGE MET BEHULP VAN BEELDBELLEN IS NUTTIG,VEILIG EN EFFICIËNT

Op de huisartsenpost hebben we sinds kort de mogelijkheid voor beeldbellen. Videotriage met behulp van beeldbellen is nuttig,veilig en efficiënt , zoals blijkt uit dit artikel. Oproep aan de triagisten en regie-artsen om vooral veel ervaring op te doen met videotriage de komende tijd! Lees meer

 

ALLE DIENSTEN DOORDEWEEKS TOT 23.30 UUR

In verband met het werken vanuit twee locaties zal de dienst die om 22.30 uur stopt met uitloop tot 23.30 uur vanaf heden doorlopen tot 23.30 uur. Dit is nodig omdat er anders vanaf 22.30 uur nog maar één arts op de hoofdlocatie is als de andere huisarts een visite doet. We hopen op ieders begrip hiervoor.

 

ADEMFREQUENTIE

Het meten van de ademfrequentie is voor de huisarts, tesamen met de O2-saturatie, een belangrijke parameter in de beoordeling van de patiënt met luchtwegklachten en koorts.

In bijgaand artikel nog een paar tips hoe die meting te doen met behulp van handige tik-apps. Ook prima toepasbaar voor de doktersassistente/triagist aan de telefoon, al dan niet in combinatie met beeldbellen. De meldkamer ambulancedienst werkt hier al jaren mee!


OMGAAN MET INFUUSPOMPEN TEN TIJDE VAN SCHAARSTE

Hans Bruggeman, kaderhuisarts palliatieve zorg

In de komende periode zullen naar verwachting méér patiënten thuis overlijden, waarschijnlijk met klachten van dyspnoe, waarvoor toediening van morfine en eventueel midazolam nodig zal zijn. Het Transmuraal team ASZ verwacht vooralsnog de komende weken voldoende pompen en bijbehorende medicatie te hebben. Er is wel een toename in aanvragen regionaal. Ook het specialistisch team van Aafje heeft en verwacht hierin nog geen problemen.
 
Door de toestroom van patiënten zou er een tekort aan medicatiepompen (en gespecialiseerde verpleegkundigen) kunnen ontstaan. Benut de pompen vooral bij die patiënten met een levensverwachting van meer dan één tot enkele dagen.  De thuiszorg hoeft dan minder vaak op huisbezoek. Bij een levensverwachting van één tot enkele dagen is het verzoek deze periode te overbruggen met behulp van thuiszorg en eventueel naasten zónder een pomp.
 
Als er geen pompen met cassettes beschikbaar zijn of de patiënt heeft een levensverwachting van één tot enkele dagen: bedenk alternatieven, zoals intermitterende subcutane toediening door een vleugelnaaldje, of andere toedieningswegen (buccaal, nasaal, rectaal, transdermaal). Klik hier voor meer informatie rondom palliatieve zorg rondom COVID-19 patiënten. Bij vragen: welkom voor advies bij CPT regio Rotterdam en Waardelanden 06-51095070  (24 uur per dag / 7 dagen per week).

Het NHG heeft samen met andere partijen een document gemaakt rondom dit onderwerp.

 

LOGISTIEKE & ORGANISATORISCHE ASPECTEN TER OVERWEGING IN BESLUITVORMING WAAR ZORG GEBODEN KAN WORDEN AAN COVID-19 PATIËNTEN DIE NIET NAAR HET ZIEKENHUIS WILLEN OF KUNNEN

Hans Bruggeman, kaderhuisarts palliatieve zorg

 In beginsel is het streven zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van patiënt en naasten. 
 
Of patiënten thuis kunnen blijven hangt af van:

 • Of er PBM voor naasten zijn
 • Of er mensen zijn in de omgeving die genezen zijn van/al besmet zijn met Covid en zorg kunnen bieden
 • Of er naasten zijn die het risico willen lopen besmet te worden (groot ethisch dilemma)
 • Of er voldoende zorg, met name thuiszorg beschikbaar is met voldoende PBM 

Of patiënten op een andere locatie verzorgd dienen te worden hangt af van:

 • Of vervoer nog zinvol is, rekening houdend met het vaak zeer snelle beloop van Covid-19. Stervenden worden bij voorkeur niet verplaatst.
 • Welke andere mogelijkheden er in de regio zijn. Is er een Covid-hospice of zijn er andere speciale voorzieningen voor ernstig zieke Covid-19 patiënten. Dit is in onze regio in voorbereiding onder regie van de GHOR. Zodra er meer bekend is over een locatie waar Corona patiënten kunnen worden verzorgd laten we dit weten
   

TELEFOONNUMMER PALLIATIEF CONSULTATIETEAM

Nogmaals het telefoonnummer van het palliatief consultatieteam 06-51095070 (CPT regio Rotterdam en Waardelanden) 24 uur per dag / 7 dagen per week. 
 
Het centrum voor levensvragen van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland:
Het Centrum Levensvragen Dordrecht, Gorinchem e.o. is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur via nummer (078) 203 23 45. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak. 
 

STAND VAN ZAKEN T.A.V. DE ZORG EN OPVANG KWETSBARE/PALLIATIEVE PATIENTEN

Momenteel wordt hard nagedacht hoe de patiënten met veel zorg en onvoldoende mantelzorg opgevangen zouden kunnen worden. Locaties als Postiljon en ARA hotel zijn genoemd. Het draaiboek is dit weekend in concept klaar en de garantie is gegeven dat in een aantal dagen het plan uitgerold kan worden. Helaas ontbrak de vertegenwoordiging vanuit de ZGWA regio, maar komende week sluiten wij aan in het overleg om voor de gehele regio tot een goede afstemming te komen. Vanuit de achterban worden de geluiden steeds luider dat de zorg voor deze patiënten in het gedrang komt. Wij doen ons uiterste best om voor al deze patienten een geschikte oplossing te vinden.
 

BEGELEIDING VAN PATIËNTEN MET ASTMA EN COPD IN DE EERSTE LIJN TIJDENS CORONA-PANDEMIE

Patiënten met een obstructieve longziekte lijken een verhoogd risico te lopen op een ernstig beloop van een COVID-19 infectie. Lees meer
 

ASZ ZOEKT HELDEN

Wil je mee helpen in het ziekenhuis dan kun je je op de website van het ASz aanmelden.
 

Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

ZGWA 31 maart,

Beste lezer,
 

VERDELING PATIËNTENSTROOM HOOFD- EN CO-LOCATIE

Antwoorden op twee veelgestelde vragen rondom de verdeling van patiënten  tussen de hoofd- en de co-locatie in de ANW-uren.
 
Uitgangsgedachte is dat alle patiënten met luchtwegklachten en koorts verdacht voor COVID-19 gezien worden op de hoofdlocatie. De telefonische triagehulp van de SpoedHAG kan verder richting geven aan de mate van verdenking op basis van andere klachten.
 
A Mag een patiënt met koorts ook op de Blaauwweg gezien worden?
Dit mag als er een duidelijk ander focus voor de koorts, anders dan verdenking COVID-19 én er geen sprake is van luchtwegklachten. Voorbeelden:

 • een vrouw die borstvoeding geeft met koorts ws. ten gevolge van een mastitis;
 • een patiënt met duidelijk klachten passend bij een urineweginfectie en koorts zonder bijkomende klachten passend bij COVID-19.  

De( regie-)artsen wordt gevraagd te ondersteunen in de besluitvorming door de triagistes/doktersassistenten rondom de mate van verdenking wel/geen COVID-19. Het klinisch redeneren van de huisarts zal in twijfelgevallen bijdragen aan de beslissing of een casus moet worden aangemerkt als verdacht voor COVID-19.
 
De risico-afweging is steeds: iemand ten onrechte het risico laten lopen op de hoofdlocatie/dagHAP een besmetting op te laten lopen versus gezonde mensen besmettings-risico geven door een verdachte patiënt op de co-locatie/dagpraktijk te beoordelen… Er is geen evidence welke en hoeveel criteria je moet hebben om tot een verdenking te komen. Dit blijft een inschatting.
 
Medewerkers zijn op alle locaties (door verscherpte maatregelen ten aanzien van PBM gebruik) goed beschermd, zie onder punt 4 nogmaals het NHG-advies ten aanzien van PBM.
 
B Kan de huisarts een patiënt vanaf co-locatie aan de Blaauwweg terugverwijzen naar de hoofdlocatie?
Als een huisarts het vermoeden heeft dat een patiënt ten onrechte (criteria zie A) een afspraak gekregen heeft op de co-locatie Blaauwweg dan kan, na goed overleg met de regiearts, alsnog besloten worden de patiënt op de hoofdlocatie te beoordelen. Het verzoek is om hier op een verstandige wijze mee om te gaan.
 

PILOT MEETWAARDEN DOOR SOH EN POH

Om de fysieke triage te ondersteunen is er in de dag-HAP en op de hoofdlocatie een pilot gedaan waarbij de ademfrequentie, O2-saturatie, pols, bloeddruk, temperatuur (en bij diabeten) de glucose door de SOH/POH gemeten is. Uit de evaluatie is gebleken dat er voldoende reden is om de pilot minimaal een week te verlengen. De eerste ervaringen zijn overwegend positief.
 
Aangezien er gewerkt gaat worden met de Onyx-3 saturatie meter kunnen vanaf vandaag alle triagisten de metingen gaan doen aangezien deze meter óók de ademfrequentie meet (NB: wordt in de display van deze meter weergegeven als RR= respiratory rate!) .
 
Advies aan triagisten en POH’s: koppel de saturatie meter gelijktijdig aan de andere hand aan tijdens de bloeddruk meting. Vraag de patiënt niet te praten en lees de O2-saturatie en ademfrequentie pas na circa 30 seconden af als de bloeddrukmeter ook klaar is. De meter heeft even nodig om de ademfrequentie goed te kunnen meten.
 
Op 6 april zal er weer een evaluatie-moment zijn van deze pilot. Feedback en suggesties van harte welkom via HCH bij crisisteam. 
 

MASKERS NIET MEER IN ZIPLOCKER BEWAREN…

In tegenstelling tot eerder bericht mogen de chirurgische en/of FFP1/FFP2 maskers niet in een ziplocker bewaard worden. Houd uw masker dus op gedurende het spreekuur, zie hieronder…
 

PBM BIJ PATIËNTEN MET LUCHTWEGKLACHTEN EN KOORTS

Patiënten bij wie na telefonische triage is vastgesteld dat deze gezien moeten worden in de dagHAP of op de hoofdlocatie of door middel van een visite: bij patiënten met luchtwegklachten en koorts verdacht voor COVID-19 is altijd PBM nodig.
 
Gebruik in alle gevallen:

 • een masker, beleid ZGWA= FFP2 masker
  N.B. Gebruik het masker maximaal 3 uur aaneen; verwissel het eerder als het nat is geworden.
 • wegwerphandschoenen
  N.B. Wissel na elk consult de handschoenen. Pas handhygiëne toe na uittrekken handschoenen (na elke patiënt).
 • een veiligheidsbril
 • een beschermend schort
 • Een schort met lange mouwen (indien niet beschikbaar, dan is een halterschort een veilig alternatief, ook een (dokters)jas met lange mouwen is geschikt, mits deze na gebruik wordt gewassen op 60 graden)
  N.B. Het schort kan gedurende het gehele luchtwegspreekuur gebruikt worden.

Aanvullende beleid crisisteam ZGWA:

 • Op de co-locatie/dagpraktijken voor alle patiënt-contacten: chirurgisch neus-mondmasker, handschoenen, schort/witte jas.

Relevante links:

DIENSTAPOTHEEK STERRENBURG DOORDEWEEKS GESLOTEN…

Het is slechts van korte duur geweest dat de apotheek aan de Blaauwweg open was op de doordeweekse dagen. Ze zijn er na een week weer mee gestopt zoals blijkt uit onderstaand bericht van de dienstapotheek. In het weekend zal deze apotheek nog wel beperkt open zijn.
 
Daarnaast blijken de recepten dit weekend regelmatig bij de verkeerde apotheek te zijn beland. Verzoek is om vanuit de hoofdlocatie alle recepten naar de dienstapotheek te sturen. In het weekend dienen alle recepten vanaf de co-locatie naar de apotheek aan de Blaauwweg gestuurd te worden.

Beste medewerkers van de Huisartsenpost lokatie Lotsyweg en co-locatie Blaauwweg,
 
In verband met de veiligheid van medewerkers, meer inzage in patiëntgegevens, en de kleinere noodzaak gezien het zeer kleine aantal recepten van afgelopen week,  is in overleg met het Bestuur van Dienstapotheek en in overleg met Peter Top besloten dat op weekdagen ’s avonds (maandag t/m vrijdag) ALLEEN de Dienstapotheek aan de Lotsyweg open en bemand zal zijn.
 
Indien dringend medicatie nodig is bestaat de mogelijkheid om medicijnen vanuit de Dienstapotheek Lotsyweg te laten bezorgen, maar alleen als het echt ongewenst/onmogelijk is dat patiënten of begeleiders de Dienstapotheek aan de Karel Lotsyweg gaan bezoeken. De fysieke afstand tussen de Blaauwweg en de Karel Lotsyweg is niet heel erg groot, maar als de patiënt deze afstand moet overbruggen geeft dit de arts wel de tijd de receptgang af te ronden en het recept elektronisch te sturen.
 
Graag ook wil ik voorstellen om bij de telefonische aanvraag van recepten patiënten zoveel mogelijk op latere tijden naar de Dienstapotheek te laten gaan, afgelopen weekend en de afgelopen week ’s avonds hebben heel veel mensen echt lang moeten wachten voordat het recept op de juiste plek aanwezig was.
 
Totdat nader wordt besloten, afhankelijk van de situatie zal in het weekend (zaterdag en zondag)  Dienstapotheek Lotsyweg en Dienstapotheek lokatie Sterrenburg/Blaauwweg geopend zijn. 

 • Weekend Dienstapotheek Lotsyweg: 24 uur
 • Weekend Dienstapotheek Blaauwweg: 08:30u – 17:30u
 • Werkdagen ’s avonds: alleen Dienstapotheek Lotsyweg: 17:30u-08:30 de volgende ochtend 

Contactgegevens: 

 • Telefoon Dienstapotheek Lotsyweg: 078-652 34 76 
 • Fax Dienstapotheek Lotsyweg: 078-652 34 75 
 • Telefoon Dienstapotheek Blaauwweg: 078-617 32 71 (alleen weekend 08:30u-17:30u) 
 • Fax Dienstapotheek Blaauwweg: 078-651 15 85 (alleen weekend 08:30u-17:30u) 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking, 
Namens Bestuur Dienstapotheek Drechtsteden, 
Met vriendelijke groet,
 
Anton Meulendijk, beherend apotheker
Dienstapotheek Drechtsteden 
 

DIVERSEN


MOOIE GEBAREN

De afgelopen tijd zijn er mooie gebaren geweest van ondernemers uit de buurt; bloemen van een supermarkt, stoel- en stuurhoezen van een autodealer en gisteren maaltijden voor de hele avondploeg…!

 

Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

27 maart,

Beste lezer,

 

ACHTERWACHT AANGEVULD MET ACHTERVANG IN HET WEEKEND

 • Naast de lopende achterwacht regeling wordt er voor de weekends een achtervang regeling gemaakt. Hierbij is er een extra huisarts stand-by voor het geval een plotse aanhoudende drukte zich aandient die niet met de achterwacht alleen is op te vangen. Dit kan het geval zijn als de achterwacht al 8 uur gewerkt heeft en er aansluitend nog steeds behoefte is aan opschalen van formatie huisartsen. Of bij onverwacht hoge piekbelasting waarbij de achterwacht ontoereikend is. 
 • Als er  een patroon in toenemende drukte ontstaat gaan we dit uiteraard  opnemen in het reguliere rooster.De reguliere achterwacht dient er rekening mee te houden dat de kans om te worden ingezet groter is dan in de normale setting. Ook al zien we nu geen toename in de drukte, dit kan een stilte voor de storm zijn. 
 • Honorering van de achtervang zal uniform geschieden op basis van het maximale NZA tarief voor huisartsen in de ANW, dit is € 78,- per uur.  Voor het beschikbaar zijn als achtervang wordt ook het normale tarief van de achterwacht aangehouden, dit is € 19,50/uur. 
 • Sandra Jouwsma, praktijkmanager bij ZGWA. zal een rooster opstellen voor de aanvullende achtervang.  

DIVERSEN

 Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

26 maart
Beste lezer,

TELEFONISCHE TRIAGE NA LOSLATEN CASUSDEFINITIE RIVM

 • Sinds 20 maart is de casus-definitie door het RIVM verlaten. Dit komt omdat er inmiddels bekend is dat er mensen met atypische (=niet direct luchtwegklachten/koorts) klachten zijn die tóch COVID-19 positief zijn.
 • Na het loslaten van de casusdefinitie door het RIVM is een nieuwe manier van telefonische triage voor de ANW en de dagpraktijken in bijgaand stroomschema gevat. Dit schema vervangt alle voorgaande triage-methodes die uitgaan van de casus-definitie!
 • De( regie-)artsen wordt gevraagd te ondersteunen in de besluitvorming door de triagistes/doktersassistenten rondom de mate van verdenking wel/geen COVID-19. 
 • Het klinisch redeneren van de huisarts zal in twijfelgevallen bijdragen aan de beslissing of een casus moet worden aangemerkt als verdacht voor COVID-19.
 • De risico-afweging is steeds: iemand ten onrechte het risico laten lopen op de hoofdlocatie/dagHAP een besmetting op te laten lopen versus gezonde mensen besmettings-risico geven door een verdachte patiënt op de co-locatie/dagpraktijk te beoordelen…
 • Er is geen evidence welke en hoeveel criteria je moet hebben om tot een verdenking te komen. Dit blijft een inschatting. 
 • Nog steeds geldt: iedereen die niet ernstig ziek is blijft thuis!
  –> Alle hoestende, niezende patiënten  horen in de categorie ‘sterke verdenking’. 
  –> Koorts én een duidelijk ander focus is in veel gevallen te beschouwen als lage verdenking.
  –> Bij kwetsbare mensen zoveel mogelijk een visite aflegge

Tip voor de dagpraktijken: Zorg ervoor dat bij iedere werkplek het telefonische triage-schema beschikbaar is.   

WERKWIJZE DAGHAP INFECTIEZIEKTEN

Klik hier voor de aangepaste versie Werkwijze DagHAP Infectieziekten

AANPASSING DIENSTEN HAP & CO-LOCATIE BLAAUWWEG

Uit voortschrijdend inzicht wordt het rooster aangepast naar één arts per doordeweekse avond op de co-locatie Blaauwweg. De 2e dienst die was ingeland op de Blaauwweg is op het dienstrooster terug gezet naar de oorspronkelijke dienst op de HAP. De starttijd van de dienst op de Blaauwweg is aangepast van 17 naar 18 uur. Alle artsen die deze week tot en met het weekend op de Blaauwweg waren ingepland, zijn gebeld door de backoffice om de wijzigingen door te geven (starttijd en locatie). Wij raden u aan ruim voor aanvang van de dienst goed naar de locatie en de aanvangstijd te kijken. Dit ziet u op het rooster van InterShift.

PBM BELEID CRISISTEAM RHD-ZGWA

Het crisisteam kiest – conform het NHG advies – voor maximaal beschermende PBM om de medewerkers te beschermen, zolang voorradig.

 • Op de hoofdlocatie/dag-HAP:  FFP-2 masker, handschoenen, schort/witte jas, bril.
 • Op de co-locatie/dagpraktijken voor alle patiënt-contacten: chirurgisch neus-mondmasker, handschoenen, schort/witte jas.

Wat betekent dit voor spreekuren:

 • FFP-2 maskers kunnen tijdens de gehele dienst gebruikt worden. Doe het masker in een zip-locker als u het even niet nodig heeft. Deze zijn in de spreekkamers voorradig. Einde van de dienst in de daartoe bestemde afvalbak voor sterilisatie doen.
 • Maskers hoeven i.t.t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.
 • U kunt een doktersjas aanhouden; na spreekuur wassen op 60 graden.
 • Spatbril op bij consult; na spreekuur reinigen/desinfecteren.
 • Wissel na elk consult de handschoenen; pas handhygiëne toe na uittrekken handschoenen (na elke patiënt).
 • Ruimte tussentijds ventileren hoeft niet.
 • Contact-oppervlakten reinigen/desinfecteren na het spreekuur, of direct na het consult, als er fors is gehoest.
 • Bij het transport naar de SEH de patiënt een chirurgisch neus-mondmasker aan doen, de triagist doet er ook zelf een aan. Dit masker kan de hele dag gebruikt worden mits in zip-locker bewaard.

Naast het dragen van beschermingsmiddelen kunnen huisartsen bijdragen aan hun eigen veiligheid door de volgende maatregelen:

 • Hou bij het afnemen van de anamnese ten minste 1,5 meter afstand.
 • Beluister de longen van achter de patiënt en blijf uit het zicht van de patiënt bij doorzuchten.
 • Vraag de patiënt hoesten te vermijden en/of een chirurgisch mondneusmasker op te zetten als deze fors hoest.
 • Doe geen routine keelonderzoek en als het toch nodig is, gebruik dan geen spatel.
 • Zie voor instructie over GOED gebruik van de beschermende middelen (nodig voor goede effectiviteit): NHG-Praktijkkaart Aan- en uittrekken persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Beperk de fysieke beoordeling tot de ernstig zieke patiënten of verdenking op ernstig ziek-zijn.

Richtlijnen van NHG en RIVM zijn te vinden op: 

TESTBELEID ZORGMEDEWERKERS

Uit de brief van de GGD ZHZ (20 maart 2020): Zorgmedewerkers worden in principe niet getest. Alleen indien er grote consequenties voor de zorgcontinuïteit (zoals het sluiten van de gehele huisartspraktijk) kunnen wij in overleg gaan om de testmogelijkheden te bespreken. Sinds 25 maart is er nieuw beleid van het RIVM/GGD

FYSIEKE TRIAGE

Voor de huisartsen is er door de SpoedHAG een hulpmiddel gemaakt om een goed beeld te krijgen van het toestandsbeeld van de patiënt en het bijbehorende beleid.  In dit stroomschema rondom de fysieke triage is met het ASZ afgestemd dat bij verwijzen de SEH-arts ons aanspreekpunt is. De SEH-artsen zijn op de hoogte van onze werkwijze. 

Pilot ABCDE-meetwaarden door SOH en POH:
Om de fysieke triage te ondersteunen zal er in de dag-HAP en op de hoofdlocatie de komende dagen een pilot gestart worden waarbij er een POH (dag-HAP) of SOH (hoofdlocatie) de ademfrequentie, O2-saturatie, pols, bloeddruk, temperatuur (en bij diabeten) de glucose zal meten. We hopen dat hiermee de consult-tijd bij de huisarts verkort kan worden. Bij het werken in de kamers met plexiglas hoeft de patiënt niet meer gevraagd te worden zelf de meetapparatuur te bedienen. Graag nogmaals ieders aandacht voor het belang van de ADEMFREQUENTIE! 

PALLIATIEVE ZORG EN CORONA

Beste collegae,

Met ons allen kunnen en moeten wij in deze meer dan bewogen periode iets voor onze patiënten betekenen. 

Vele onder ons zullen ziek tot ernstig ziek worden. De meest geschikte hulpverlener om dit proces te ondersteunen, is de huisarts, samen met de thuiszorg.

Het is te verwachten dat wij een fors aantal palliatieve en terminale patiënten thuis gaan krijgen. Dit gaat van ons veel vragen m.n. qua regie (denk alleen maar aan het regelen van de nodige thuiszorg) en qua uitvoering.  Deze patiënten zullen op zich qua symptomen geen andere aanpak eisen dan andere palliatieve patiënten, maar er zijn wel dergelijk verschillen: het aantal patiënten, waardoor de vraag dient gesteld te worden of huisartsen en thuiszorg in aantal toereikend zullen zijn. De besmettelijkheid van de ziekte en het al of niet hebben van adequate bescherming. Daarnaast de snelheid van de ontwikkeling van de ziekte: patiënten zullen sneller septisch zijn, fors benauwd  zijn en snel komen te overlijden. Ook komen er nijpende ethische vraagstukken bovendrijven, zoals  of het voor deze patiënt op dit moment niet schadelijker is  om ingestuurd te worden? Wie wel en wie niet? Complexe vragen die in korte tijd moeten beantwoord worden. Een mooi en heel praktisch stuk om jullie te helpen, is terug te vinden op  www.palliaweb/corona  (zie samenvatting van adviezen aan huisartsen).

Palliatieve kaderartsen zijn er om jullie in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Schroom niet om ons te bellen op 06-51095070 (CPT regio Rotterdam en Waardelanden) 24 uur per dag / 7 dagen per week.

Florence Guibert Buirron, kaderarts palliatieve zorg 

BELEID BIJ REANIMATIE

Het crisisteam heeft vragen gekregen over het beleid bij reanimatie en verwijst hiervoor graag naar onderstaand advies van de Nederlandse Reanimatieraad. 

Basic life support (BLS) is de reanimatie die door de huisarts en ondersteunend personeel wordt toegepast. Er zijn een paar wijzigingen die worden aangeraden.

 1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
 2. COVID-19 positief of sterke verdenking: Geen mond-op-mond, geen borstcompressies (tenzij FFP2 masker gebuikt wordt),  alleen AED.
 3. Kinderen: veilig; blijft inclusief beademing.
 4. Pasgeborenen: veilig; blijft inclusief beademing.

Aanbevelingen BLS-protocol en handelen

 1. Voor het vaststellen van normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen. Luisteren en voelen vervallen, wordt alleen kijken.
 2. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; één hulpverlener masseert, de ander staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage.
 3. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

–> Wij (= Reanimatieraad, red.) beseffen dat gezien de dynamiek van deze pandemie een advies een beperkte houdbaarheid heeft, en dat dit advies op korte termijn zal moeten worden geëvalueerd en herzien.

–> Dit advies is opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten, HartslagNu en het RIVM.

–> Zie voor het laatste meest actuele advies:
https://www.reanimatieraad.nl/news/?c=n&code=dJde6xd2S8d2btb8scTZ5jdztjCnT4fe 

DIVERSEN

RANSOMWARE

Er circuleren nepmails, zogenaamd afkomstig van het RIVM. In de bijlage zou belangrijke informatie staan over het virus. Open je de bijlage, dan wordt de computer besmet met malware, zoals ransomware. Ga niet in op mails over corona die van het RIVM of een andere autoriteit lijken te zijn. Zoek je betrouwbare informatie over het virus, ga dan zelf naar de site van het RIVM. Lees meer

IN DE CATEGORIE ‘LEUK!’: DONATIE VAN AMES

Autobedrijf Ames heeft stuur- en stoelhoezen beschikbaar gesteld. Dank, dank!