Informatie

BIJ CRISIS IN DE THUISSITUATIE KAN VOORLOPIG GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VAN DE ‘NOOD ROTONDE’

Peter Top, medisch bestuurder

Covid-19 +

 • 0900 8440 advies zorglijn Rivas 24/7 bereikbaar voor Covid-19 + patienten.
 • Triage via de triagewijzer, patienten worden vooralsnog gezien als hoog complex.
 • Beschikbare locaties: Rivas, Parkhuis en Merwelanden.

Non-Covid-19/ ELV/WLZ

 • Op werkdagen van 08.00- 20.30 zorgwinkel Crabbehoff (nwe naam is Crabbehoven)  652880
 • ANW uren de verwijslijn van Aafje 0888231231

–> Beschikbare locatie: alle bekende VVT instelling, indien ruimte beschikbaar.
–> Tip: Kijk niet op de website voor de beschikbare plaatsen, omdat dit niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid.

Lees meer

21 april

AANVRAGEN ZUURSTOF-THERAPIE  THUIS EN BEGEIDING VIA LONGVERPLEEGKUNDIGEN

Angelique Boers, medisch manager

In samenwerking met de longartsen en longverpleegkundigen van ASZ en thuiszorgorganisaties zullen de longverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties ondersteunen in het aanvragen én begeleiden van zuurstof-therapie thuis.

Zuurstoftherapie aanvraag procedure  vanaf 20 april
–> overleg over indicatie met Covid-consulent ASZ via de Covid telefoon: 078-6541701. 

 1. Telefonisch aanmelden via de longverpleegkundigen van het ASZ of thuiszorginstellingen Aafje, Rivas Zorggroep en Internos kan 7 dagen per week tussen 9.00 – 20.30 uur (zie schema voor bereikbaarheid). Aanmelden via de mail kan dag en nacht.
  –> De huisarts (of triagist/assistent) geeft het volgende door: Naam, adres, woonplaats; geboortedatum; BSN; telefoonnummer patiënt + contactpersoon; indicatie; aantal liter/minuut; urgentie; bereikbaarheid huisarts (telefonisch of via mail) 
 2. Rechtstreeks bij de firma Westfalen( zie hieronder) via digitale formulier tussen 20.30 – 9.00 uur; eerst bellen: 0570-858450, er wordt doorverbonden met de dienstdoende medewerker via de Zorgcentrale. Dit alleen doen als het echt urgent is en niet kan wachten tot de volgende ochtend. De aanvraag verloopt verder digitaal via dit aanvraagformulier:
   https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/therapie-aanvragen

Conform het nieuwe testbeleid van de GGD moet deze patiënt getest te worden op COVID-19 , zie ook Testbeleid patiënten en de werkwijze . In de visite-auto zijn E-swabs aanwezig.

 

Begeleiding door longverpleegkundigen
De longverpleegkundigen vragen via Westfalen zuurstof aan, onder verantwoordelijkheid van 2e lijn (via uitvoeringsverzoek zijn zij gemachtigd dit aan te vragen). Westfalen levert de volgende dag, of indien spoed < 4 uur. De longverpleegkundige informeert en begeleidt de patiënt/familie en houdt middels (beeld) bellen contact. Indien nodig kan een huisbezoek gedaan worden door het COVID team van de thuiszorg.

NB: In de palliatieve fase werkt zuurstoftherapie, net als sondevoeding, onnodig levensverlengend waardoor het in deze fase geen plaats heeft. Als er wordt overgegaan op comfortbeleid/palliatieve sedatie kun je de hoeveelheid O2 afbouwen op geleide van de kliniek (dus niet meer o.b.v. de saturatie). Hierover kan ook overlegd worden met de ‘Covid telefoon’.

 

 

 

 

ZUURSTOFTHERAPIE  THUIS EN ‘COVID TELEFOON’ LONGARTSEN

Angelique Boers, medisch manager

Naar aanleiding van signalen dat er afgelopen weekend langdurige visites waren waarbij er getracht is zuurstof therapie thuis te organiseren het volgende beleid.

Zuurstof therapie is meestal een tweedelijns behandeling.Mocht er  bij een patiënt overwogen worden om zuurstof behandeling thuis te geven ivm verdenking/aangetoonde COVID-19 dan kan er overlegd worden met de Covid-consulent van het ASZ. Telefoon-nummer: 078-6541701 (‘Covid telefoon’). Deze telefoon wordt aangenomen door de longartsen en soms ook door de internisten, zie ook het stroomschema in het artikel hierover.

Indien er besloten wordt dat zuurstoftherapie een meerwaarde heeft dat kan de huisarts dit binnen 24 uur aanvragen met ondersteuning van een triagist (ANW) of doktersassistente (dagpraktijk). Er hoeft dus niet thuis bij de patiënt te worden gewacht op de aanvraag.

In de palliatieve fase werkt zuurstoftherapie, net als sondevoeding, onnodig levensverlengend waardoor het in deze fase geen plaats heeft. Als er wordt overgegaan op comfortbeleid/palliatieve sedatie kun je de hoeveelheid O2 afbouwen op geleide van de kliniek (dus niet meer o.b.v. de saturatie). Hierover kan ook overlegd worden met de “Covid telefoon”.

Overweeg conform het nieuwe testbeleid van de GGD of deze patiënt getest dient te worden op COVID-19 , zie ook het document’Testbeleid patiënten en de werkwijze. In de visite-auto zijn E-swabs aanwezig.

Zuurstoftherapie aanvraag procedure:  

 • overleg over indicatie met Covid-consulent ASZ via de Covid telefoon 078-6541701.
 • aanvraag indienen bij firma Westfalen( zie hieronder) via digitale formulier, buiten kantoortijden eerst bellen!

–>  Er is met de firma Westphalen overeengekomen dat er zowel overdag als tijdens de ANW-uren binnen 24 uur geleverd kan worden. Het gaat dan om levering van een zuurstof-concentrator. 

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Toolkitcorona stelt de informatie op deze app/website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. De redactionele inhoud is onafhankelijk van financiering van de app/website. Ook wordt er geen reclame gevoerd op de app/ website. 

Ondanks deze zorgvuldigheid kan er echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft.
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. 

Toolkitcorona  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Copyright
Toolkitcorona.nl

Linken naar www.toolkitcorona.nl  is toegestaan

Via vele kanalen krijgen wij als zorgverleners informatie omtrent het Corona-virus. Op deze website heb ik een overzicht samengesteld van de belangrijke informatiewebsites op dit moment. Terug te vinden zijn onder andere links naar nieuwsberichten, regionaal (Drechtsteden) en landelijk, praktijkprotocollen en patiëntenvoorlichting.
Hopelijk kan een goed overzicht van de actuele informatie bijdragen aan de hulp aan patiënten.

Suggesties en aanvullingen zijn welkom.

Robert Paulissen, huisarts
Huisartsengroep DOK 11 Alblasserdam

toolkitcorona@onlineverbonden.nl