Informatie

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Toolkitcorona stelt de informatie op deze app/website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. De redactionele inhoud is onafhankelijk van financiering van de app/website. Ook wordt er geen reclame gevoerd op de app/ website. 

Ondanks deze zorgvuldigheid kan er echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft.
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. 

Toolkitcorona  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Copyright
Toolkitcorona.nl

Linken naar www.toolkitcorona.nl  is toegestaan

Via vele kanalen krijgen wij als zorgverleners informatie omtrent het Corona-virus. Op deze website heb ik een overzicht samengesteld van de belangrijke informatiewebsites op dit moment. Terug te vinden zijn onder andere links naar nieuwsberichten, regionaal (Drechtsteden) en landelijk, praktijkprotocollen en patiëntenvoorlichting.
Hopelijk kan een goed overzicht van de actuele informatie bijdragen aan de hulp aan patiënten.

Suggesties en aanvullingen zijn welkom.

Robert Paulissen, huisarts
Huisartsengroep DOK 11 Alblasserdam

toolkitcorona@onlineverbonden.nl